Analytické certifikáty k surovinám a galenickým prípravkom Fagron (od 1. 10. 2022) môžete vyhľadávať tomto odkaze – do vyhľadávacieho riadku zadajte číslo šarže.

Staršie certifikáty nájdete tu (postupujte podľa obrázku nižšie).Zamerané na kvalitu

Pri magistraliter príprave so základmi Fagron sa môžete spoľahnúť na deklarovanú kvalitu. Liečivé látky zapracované (správnym technologickým postupom) do základov Fagron majú dostatočnú stabilitu, aby bol liečivý prípravok stabilný po celú dobu odporúčanej doby spotreby, bez vzniku nežiadúcich rozkladných procesov.


Našimi výrobkami naviac neručíme iba za kvalitu, ale zároveň aj za jednoduchosť ich použitia. Produkty Fagron dodávame výhradne v originálnych baleniach od výrobcu a ku každej dodávanej šarži je k dispozícii analytický certifikát.

V takom prípade nie je potrebné v lekárňach vykonávať skúšky na totožnosť liečiv a pomocných látok (Vyhláška MZSR č.129/2012 Z.z.§28(1)a).