Návrh na kúpu akcií spoločnosti FAGRON a.s. spoločnosťou Fagron B.V.

Upozorňujeme, že táto ponuka je časovo obmedzená a môžete ju prijať len do 14. februára 2023.

Verejný návrh na kúpu akcií (Ponuková cena je stanovená na 275 CZK za akciu) spoločnosti FAGRON a.s. spoločnosťou Fagron B.V:

Podrobné informácie nájdete v tomto dokumente.