BasiFarm® cremor


(Basiscreme, Cremor basalis)

Charakteristika:
BasiFarm® cremor je emulgujúci hydrofilný krémový základ (o/v) s neionogénnym emulzným systémom. Formulácia základu (Basiscreme) bola prevzatá z Nemeckého farmaceutického kódexu (DAC), kde je jedným z najpoužívanejších excipientov v štandardnej receptúre (NRF). Je kompatibilný nielen so širokým spektrom účinných látok hydrofilnej a lipofilnej povahy, ale tiež s látkami ionogénnymi. Stabilita výsledných prípravkov je nezávislá na pH v širokom rozmedzí hodnôt.
Základ neobsahuje konzervanty, je preto vhodný pre dermatologicky senzitívnych pacientov.

Pre objednávku kontaktujte infolinku Fagron alebo píšte na info@fagron.sk

Popis

  • Zloženie: Aqua purificata, Alcohol cetylicus, Glyceroli monostearas 60, Glyceromacrogoli 20 monostearas, Propylenglycolum, Triglycerida saturata media, Vaselinum album