FagronLab™ InvoMatic


InvoMatic
je automatizované miešacie zariadenie na prípravu vysoko homogénnych zmesí v kontrolovanom čase a rýchlosti. Systém InvoMatic pracuje v troch osiach a kombinuje princípy oloidného a inverzného miešania, čím vytvára jedinečný 3D pohyb, ktorý umožňuje úplné difúzne miešanie.

InvoMatic je vybavený digitálny systémom, ktorý umožňuje voliť miešacie cykly podľa aktuálnych potrieb (možnosť vytvorenia viacerých kombinácií zodpovedajúcich charakteristikám receptúry) a ľahko a efektívne dosiahnuť reprodukovateľnosť procesu.

Revolučné 3D miešacie zariadenie pre prachy a kvapaliny

Najčastejšou, ale tiež najdôležitejšou operáciou pri každej magistraliter príprave je proces miešania. Kvalita miešacieho procesu i homogenita výslednej zmesi hrá v individuálnej príprave významnú úlohu a priamo ovplyvňuje kvalitu a bezpečnosť výslednej formulácie. 

 

InvoMatic je automatické miešacie zariadenie, vyvinuté pre prípravu vysoko homogénnych zmesí.

Pre objednávku kontaktujte infolinku Fagron alebo píšte na info@fagron.sk

Popis

Výhody

  • Unikátne trojosové miešacie robotické rameno
  • Reprodukovateľnosť miešacích cyklov
  • Automatizovaný a validovaný proces
  • Spĺňa požiadavky GMP a GLP
  • Bezpečný i pre prípravu s nebezpečnými látkami
  • Široká kompatibilita nádob
  • Bez nutnosti čistenia
Instruktážne video InvoMatic